Bli medlem i Mariestads Fordonshistoriska Sällskap.
Är du intresserad av att bli medlem i Mariestads Fordonshistoriska Sällskap?
Fyll antingen i denna sida eller kontakta Dag Petersson 0723-98 93 28
Medlemsavgiften som för 2023 är 150:- och vårt bankgironr. är 361-2413 och som betalningsmottagarr MFS.


Vad får jag då för min årsavgift?

Ja i första hand blir du medlem i en förening som ska värna om forna tiders teknik i allmänhet och fordonshistoria i synnerhet.
Vi även anslutna till MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet) där du som medlem kan försäkra ditt fordon om du och ditt fordon uppfyller de villkor som MHRF kräver.
Gå gärna in på deras sida www.mhrf.se och kika.

Vi arrangerar även resor till olika intressanta sevärdheter med Teknikanknytning, Mopedrallyn, Månadsträffar vintertid i vår klubblokal, och sist men inte minst Holmenträffarna utanför Cafe’ Holmen i Mariestad.

Besiktningsmän för MHRF-försäkringen

Lennart Robertsson: 0501-23083 , 073-935 87 67
Dag Pettersson: 072-3989328