Styrelse

Klubb e-post: info@mariestadsfh.se

Vårt Bankgironummer : 361-2413

Ordförande: Magnus Wänerås 0704-32 60 54.

Vice Ordförande: Henrik Lugnberg, nackdelen@gmail.com

Kassör: Anita Nygård Wikström 0734-11 87 29.

Ledamot: Dag Petersson 0723-98 93 28, dag.eric.petersson@gmail.com

Ledamot: Tony Björnberg

Ledamot: Lasse Larsson

Ledamot: Sören Sandberg

Ledamot: Göran Blom

Ledamot: Björn Ahlden

Valberedning: Vakant

Aktivitetskommitté:  Magnus Wänerås 0704-32 60 54, Sören Sandberg, Ulf Ekman och Daniel Robertsson.

Vår klubblokal är belägen i källaren på Marieholmsvägen 2. Varmt välkommen!

Mariestads Fordonshistoriska Sällskap

Mariestads Fordonshistoriska Sällskap, Old Ox mopperiders