Styrelse

Klubb e-post: info@mariestadsfh.se

Vårt Bankgironummer : 361-2413

Ordförande: Henrik Lugnberg, nackdelen@gmail.com

Vice Ordförande: Dag Petersson 0723-98 93 28, dag.eric.petersson@gmail.com

Kassör: Anita Nygård Wikström 0734-11 87 29

Ledamot: Nicklas Malcolmsson

Ledamot: Ragnhild Berggren Hange

Ledamot: Magnus Wänerås

Ledamot: Peo Johnsson

Valberedning: Vakant

Aktivitetskommitté:  Magnus Wänerås 0704-32 60 54, Nicklas Malcolmsson

Vår klubblokal är belägen i källaren på Marieholmsvägen 2. Varmt välkommen!

Mariestads Fordonshistoriska Sällskap

Mariestads Fordonshistoriska Sällskap, Old Ox mopperiders