Historia

Det till historien lagda 1900-talet har i många avseenden varit ett sekel då tekniken erövrade vår kultur. Kommunikationssektorn, d.v.s. landsvägstrafik och järnvägarnas utbyggnad liksom luftfarten blev påtagliga bevis på en expansiv utveckling inom en viktig del av ett växande samhälle. Bilismens genombrott efter den s.k. efterkrigstiden gav oanade effekter, både goda och onda, i samhällsstrukturerna. Bilen till lust, liksom motorcykeln skapade en tillvaro där frihetsbegreppen frodades. Tekniken utvecklades. Fordonsmodeller såg dagens ljus, försvann, ersattes av nya modernare och mer ändamålsenliga konstruktioner. Från olika delar av världen nådde oss bilar och mc som om de i dag funnits bevarade skulle bli kulturklenoder. Tyvärr försvann många totalt. Dock blev en rar del räddade undan skrotningskvarnen. I dag talar vi om veteranfordon, kulturskatter och monument över tekniska landvinningar. Museer byggs över ädlingarna och intresset för fordonshistoria ökar med stor hastighet. Med denna bakgrund har vi bildat Mariestads Fordonshistoriska Sällskap, en sammanslutning som syftar till att arbeta med och öka intresset för teknisk kultur i allmänhet och fordonshistoria i synnerhet. Allt baserat på tekniskt kunnande väl värt att bevara och låta eftervärlden ta del av. Olle Karlsson